Powered by ZigaForm version 3.9.8.4

APOSTILARE PREFECTURĂ, CAMERA NOTARILOR ȘI M. JUSTIȚIEI.

Apostila este o stampila care se aplica pe anumite acte si prin care se atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act. Apostila se aplica pe actele oficiale care au fost intocmite pe teritoriul unui stat contractant al Conventiei de la Haga si urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant.
Următoarele acte se pot apostila:
NRDENUMIRE ACTEMITENTVIZĂ
1 Adeverinţă de stare civilă (de celibate) Consiliul Judeţean -
2 Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrative Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor/Primăria de domiciliu -
3 Adeverinţe privind componenţa familiei, în original MAI-Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date -
4 Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original Casa Judeţeană de Pensii , Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă -
5 Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverinţe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu Instituţii de învăţământ preuniversitar Casa Judeţeană de Pensii
6 Acte de studii preuniversitare Instituţii de învăţământ superior Inspectoratul Şcolar Judeţean  
7 Acte de studii universitare şi postuniversitare - MEN-CNRED
8 Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAI - -
9 Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAN Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor/Serviciul de stare civilă din primării -
10 Acte cu caracter medical Cabinete medicină de familie Direcţia de Sănătate Publică .
11 Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale [td3 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor -
12 Acte de studii emise de instituţii de învăţământ ale MAI Direcţia Generală Management Resurse Umane -
13 Acte de stare civilă Reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate -
14 Brevete de turism Autoritatea Naţională pentru Turism -
15 Certificate de naştere * Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor / Serviciul de stare civilă din primării -
16 Certificate de căsătorie * Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor / Serviciul de stare civilă din primării -
17 Certificate de deces * Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor / Serviciul de stare civilă din primării -
18 Certificat de divorţ Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor / Serviciul de stare civilă din primării -
19 Certificat de cazier judiciar, certificate de cazier auto în original Inspectoratul de Poliţie Judeţean   -
20 Certificate de calificare şi de absolvire Furnizori de cursuri de formare profesională Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
sau
Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională
21 Certificate de competenţă profesională Furnizori de cursuri de formare profesională Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare – COSA
22 Certificate de botez/cununie Unităţi de cult Protopopiate
23 ACertificate de conformitate Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare MS - Direcţia Juridică
24 Certificat de competenţă ale personalului maritim navigant Instituţii abilitate Ministerul Transporturilor
25 Certificate de rezidenţă fiscală pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri Direcţia Generală a Finanţelor Publice   -
26 Certificat de membru, adeverinţe, atestate, recomandări, adeverinţe care atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi OAMGMAM - ; Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentişti, Colegiul Farmaciştilor, Colegiul Psihologilor, Ordinul Tehnicienilor Dentari, Colegiul Medicilor Veterinari Vizate anual
27 Certificate de atestare Auditor Energetic pentru Clădiri şi Certificate de atestare Tehnico Profesională Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei -
28 Certificate de competenţă profesională Autoritatea Rutieră Română,   ARR  
29 Certificate de traducător Comisia Centrală din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional -
30 Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României Unităţi de învăţământ MEN – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale.
31 Extrase de Carte Funciară (CF) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară -
32 Certificate de absovire Autoritatea de Sănătate Publică -
33 Certificat de abilitare ITM   -
34 Adeverinţă (de renunţare la cetăţenia română) Autoritatea pentru Cetăţenie -
35 Aviz de exercitare a profesiei de asistent social CNASR -
36 Certificat de infirmier) Crucea Roşie România -
* Actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional, preschimbarea se face la serviciile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi
LISTA ȚĂTILOR SEMNATARE A CONVENȚIEI DE LA HAGA

NR.STATULDATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A CONVENŢIEI DE LA HAGA
1 Africa de Sud 30.04.1995
Albania *  09.04.2004 
Andorra 31.12.1996
Antigua şi Barbuda 01.11.1981
Argentina 18.02.1988
Armenia 14.08.1994
Australia 16.03.1995
Austria * 13.01.1968
Azerbaidjan 02.03.2005
10  Bahamas 10.07.1973
11 Barbados 30.11.1966
12 Bahrain 31.12.2013
13 Belarus 31.05.1992
14 Belgia * 09.02.1976
15 Belize 11.04.1993
16 Bosnia - Herţegovina * 06.03.1992
17 Botswana 30.09.1966
18 Brunei Darussalam 03.12.1987
19 Bulgaria * 29.04.2001
20  Burundi 13.02.2015
21 Capul Verde 13.02.2010
22  Cehia * 16.03.1999
23  China (RP) – Macao * ...
24  China (RP) – Hong Kong * ...
25  Cipru 30.04.1973
26  Columbia 30.01.2001
27  Cook (Insulele) 30.04.2005
28  Coreea (Republica) 14.07.2007
29  Costa Rica 14.12.2011
30  Croaţia * 08.10.1991
31 Danemarca 29.12.2006
32  Dominica 03.11.1978
33  Dominicană (Republica) 30.09.2009
34  Ecuador 02.04.2005
35  El Salvador 31.05.1996
36  Elveţia 11.03.1973
37  Estonia 30.09.2001
38  Fiji 10.10.1970
39  Finlanda 26.08.1985
40  Franţa * 24.01.1965
41 Georgia 14.05.2007
42  Germania 13.02.1966
43  Grecia 18.05.1985
44  Granada 07.04.2002
45  Honduras 30.09.2004
46  India 14.07.2005
47  Irlanda 09.03.1999
48  Islanda 27.11.2004
49  Israel 14.08.1978
50  Italia 11.02.1978
51 Japonia 27.07.1970
52  Kazahstan 30.01.2001
53  Kirghistan 31.07.2011
54  Lesotho 04.10.1966
55  Letonia 30.01.1996
56  Liberia 08.02.1996
57  Liechtenstein 17.09.1972
58  Lituania 19.07.1997
59  Luxemburg 03.06.1979
60  Malawi 02.12.1967
61 Malta 03.03.1968
62  Marshall (Insulele) 14.08.1992
63  Mauritius 12.03.1968
64  Mexic 14.08.1995
65  Moldova (Republica) * 16.03.2007
66  Mongolia * 31.12.2009
67  Macedonia (FYR) * 17.11.1991
68  Monaco 31.12.2002
69  Muntenegru * 03.04.2006
70  Namibia 30.01.2001
71 Niue 02.03.1999
72  Nicaragua 14.05.2013
73  Norvegia 29.07.1983
74  Noua Zeelandă 22.11.2001
75  Olanda 08.10.1965
76  Oman 30.01.2012
77  Panama 04.08.1991
78  Paraguay 30.08.2014
79  Peru 30.09.2010
80  Polonia * 14.08.2005
81 Portugalia 04.02.1969
82  Venezuela 16.03.1999
83  România 16.03.2001
84  Rusia (Federaţia) * 31.05.1992
85  Saint Kitts şi Nevis 14.12.1994
86  Saint Lucia 31.07.2002
87  Saint Vincent şi Grenadine 27.10.1979
88  Samoa 13.09.1999
89  San Marino 13.02.1995
90  Sao Tome şi Principe 13.09.2008
91 Seychelles 31.03.1979
92 Serbia * 27.04.1992
93 Slovacia * 18.02.2002
94 Slovenia * 25.06.1991
95 Spania 25.09.1978
96 Statele Unite ale Americii 15.10.1981
97 Suedia 01.05.1999
98 Surinam 25.11.1975
99 Swaziland 06.09.1968
101 Tajikistan 31.10.2015
102 Tonga 04.06.1970
103 Trinidad Tobago 14.07.2000
104 Turcia 29.09.1985
105 Ucraina * 22.12.2003
106 Uruguay 14.10.2012
107 Ungaria * 18.01.1973
108 Uzbekistan 15.04.2012
109 Vanuatu 30.07.1980
CALCULATOR DISPONIBIL ÎN CURÂND

DESCRIERE SERVICIU - Apostilare PREFECTURă

    Apostilam pentru dumneavoastra actele solicitate in cel mai scurt timp la preturi oneste. Lex Logos va pune la dispozitie un departament dedicat de apostilare. In cadrul acestui departament colegii nostrii sunt specializati in pregatirea documentelor oficiale ce urmeaza a fi apostilate.

INFORMAȚII UTILE

Daca actul pe care vrei sa-l apostilezi se regaseste in lista actelor pe care le putem apostila, tot ceea ce trebuie sa faci este fie sa ne aduci actul la unul dintre birourile noastre alaturi de C.I. (Cartea de identitate a titularului documentului), fie sa il trimiti prin curier, posta sau orice mijloc la sediul nostru central de la adresa: Targu Mures, str. Bolyai, nr. 4, ap. II/B, jud. Mures, cod postal 540064, Romania; unde actul tau va fi apostilat in maxim 24 de ore.

ACTE NECESARE

In vederea eliberarii apostilei, solicitantul are obligatia de a prezenta urmatoarele documente:
- actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, in original;
- actul de identitate al titularului documentului;
- In lipsa actului de identitate emis de autoritatile romane, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autoritati publice din statul in care are domiciliul sau resedinta, ori pasaportul.

BINE DE ȘTIUT

Principalele categorii de acte pentru care nu se eliberează apostila în cadrul Instituţiei Prefectului :

1. acte de identitate, paşapoarte şi permise auto;
2. acte emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga* (în acest caz, solicitanţii se vor adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucureşti şi Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucureşti, pentru supralegalizare);
3. copii după acte administrative;
4. acte sub semnatură privată;
5. hotărâri judecătoreşti;
6. livrete de familie;
7. acte emise de Registrul Comerţului (certificat constator etc);
8. certificate de obţinere a cetăţeniei române;
9. extrase multilingve ale actelor de stare civilă;
10. certificate de soră medical eliberate de Crucea Roşie România.

  • Pentru SPANIA actele de studii originale din domeniul MEDICINÃ nu mai necesitã apostilare pentru scopuri profesionale.

În scop academic, rãmân valabile procedurile de apostilare.

  • Pentru ITALIA actele de studii originale din domeniile MEDICINÃ, ARHITECTURÃ si orice specializare în INGINERIE nu mai necesitã apostilare pentru scopuri profesionale.

În scop academic, rãmân valabile procedurile de apostilare.

Pentru celelalte ţări se menţine obligativitatea vizării şi apostilării actelor de Ministerul Educaţiei Naţionale iar programa analitică este facultativă.

icon-note

Pentru a putea duce la indeplinire procedura de apostilare, clientul este obligat a prezenta copia Cartii de Identitate a titularului actului/actelor ce urmeaza a fi apostilate.

EnglishDeutschMagyarRomână
WhatsApp chat
× Online pe WhatsApp