Powered by ZigaForm version 3.9.8.4

SUPRALEGALIZARE: M. JUSTIȚIEI, CAMERA NOTARILOR ȘI M.A.E.

 

Aceasta intrebare apare datorita unui viciu legislativ in ceea ce priveste definirea termenilor. De multe ori cand vorbim de apostilare si supralegalizare, cei doi termeni se suprapun, ducand la nasterea unor confuzii in randurile celor care se lovesc de procedurile impuse de lege pentru recunoasterea documentelor in strainatate.
Supralegalizarea este procedura prin care statul roman confera un plus de autenticitate documentelor emise pe teritoriul sau, confirmand practic ca actul este autentic. Se confirma astfel, de pilda, ca o sentinta judecatoreasca sau o traducere legalizata, etc. au fost intr-adevar emise pe teritoriul statului respectiv si ca sunt autentice, purtand girul statului roman.
De exemplu supralegalizarea este necesara atunci cand un cetatean roman, se deplaseaza pe teritoriul altui stat si este nevoit sa faca dovada autenticitatii actelor necesare in diverse scopuri.
Următoarele acte se pot supralegaliza:

1. La Camera Notarilor Publici - Traduceri legalizate efectuate de catre traducatorii autorizati angajati sau parteneri ai firmei Lex Logos Romania; - Copii legalizate; - Acte notariale originale (procuri notariale, imputerniciri, etc);

2. La Tribunal - hotărâri judecătoreşti (în copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei);
- acte notariale: de exemplu: declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte;
- actele originale care emană de la un executor judecătoresc;
- actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.
Nu se supralegalizează actele originale emise de autorităţi care nu se află în administrarea sau subordinea Ministerului Justiţiei, ci în subordinea altor ministere (de exemplu acte consulare, acte emise de arhivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, acte de studii, acte de stare civilă etc.). Totodată, nu se supralegalizează actele oficiale emise de autorităţile române pentru a fi folosite în România, precum şi acte oficiale originale străine.

3. La M.A.E. Categorii de acte care pot fi supralegalizate la Ministerul de Externe al României pentru statele care nu sunt membre ale Convenţiei de la Hagadin octombrie 1961

Certificate de naştere, căsătorie, deces, în original, emise după 1998;
Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.

Certificate de cazier judiciar, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de Secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de Inspectoratul General de Poliţie;

Certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, în original, eliberate de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, telefon: 021.413.54.42;

Actele de studii universitare şi postuniversitare, în original, vizate în prealabil de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - Bucureşti, Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti, telefon : 315.74.30; 314.26.80 interioare 498; 328;

Acte de studii preuniversitare vizate, iniţial, de către Inspectoratul General Şcolar al Municipiului Bucuresti (Str. Icoanei nr. 19 sectorul 2; Tel.211.88.41; 211.84.85), si, respectiv, de către Inspectoratele generale şcolare judeţene.

Diplomele /certificatele de specializare a medicilor, vizate, iniţial, de către Direcţia juridică a Ministerului Sănătăţii. Adresa: Bucureşti, str. Ministerului nr. 1-3, sector 1, telefon : 313.75.01;

Adeverinţele şi buletinele de analize medicale, vizate, iniţial, de Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv, Bucureşti.

Certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil la Ministerul Culturii şi Cultelor – Secretariatul de Stat pentru Culte, str. Nicolae Filipescu nr. 40, telefon : 211.81.16, respectiv, Directia pentru Cultură şi Culte a Municipiului Bucureşti (str. Sfântul Ştefan nr. 3) şi Direcţiile judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural.

Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familei şi Protecţiei Sociale, Bucureşti, str. George Vraca nr. 9;

Adeverinţe de calificare în diferite meserii, în afara sistemului naţional de învăţământ, în original, vizate în prealabil de Ministerului Muncii, Familei şi Protecţiei Sociale -Direcţia Generală Forţa de Muncă – str. Dem I. Dobrescu nr. 2B, sector 1, telefon : 312.13.17;

Certificate de origine a mărfurilor, vizate în prealabil de Camera de comerţ şi Industrie a României din Bucureşti, B-dul Octavian Goga nr.2, sector 3;

Facturi comerciale, vizate în prealabil de Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti, B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3, telefon: 322.95.35/39.

Hotărâri definitive şi irevocabile, sentinţe judecătoreşti, decizii ale instanţelor de judecată, certificate de înregistrare a societăţilor comerciale, precum şi oricare alte documente care emană de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor fi vizate, iniţial, de către Ministerul Justiţiei si, ulterior, de către MAE român.

Toate actele notariale, precum şi traducerile acestora vor fi vizate, iniţial, în conformitate cu Legea 202/26 noiembrie 2010, de către Camera Notarilor Publici a municipiului Bucureşti, respectiv, Camerele notarilor publici din judeţele în care au fost autentificate (notarizate) documentele.

NOTĂ:

Documentele româneşti care urmează să producă efecte juridice în străinătate vor trebui, ulterior, supralegalizate şi de către ambasada ţării respective în România sau de către ambasada României din ţara în care vor fi utilizate actele.
Documentele care emană de la o autoritate străină (care nu a aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) şi care urmează să producă efecte în România, vor trebui vizate succesiv de către:
Ministerul de externe din ţara de origine a actului.
Ambasada României acreditată în acel stat sau de ambasada străină acreditată în ţara noastră.
Ministerul Afacerilor Externe al României, Departamentul consular, Biroul legalizari documente.
Documentele eliberate de o misiune diplomatică straină acreditată la Bucuresti, care urmeaza a fi folosite in faţa unei autorităţi din România (certificat de cutumă, adeverinţă de stare civilă, adeverinţă rudenie etc) pot fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe al României.

 CALCULATOR DISPONIBIL ÎN CURÂND

DESCRIERE SERVICIU - SUPRALEGALIZARE

 Supralegalizăm actele solicitate in cel mai scurt timp la preturi oneste. Lex Logos Romania va pune la dispozitie un departament dedicat de supralegalizare. In cadrul acestui departament colegii nostri sunt specializati in pregatirea documentelor oficiale ce urmeaza a fi supralegalizate la Tribunal, Camera Notarilor, respectiv M.A.E..

INFORMAȚII UTILE

Daca actul pe care vrei sa-l supralegalizezi se regaseste in lista actelor pe care le putem supralegaliza, tot ceea ce trebuie sa faci este fie sa ne aduci actul la unul dintre birourile noastre alaturi de C.I. (Cartea de identitate a titularului documentului), fie sa il trimiti prin curier, posta sau orice mijloc la sediul nostru central de la adresa: Targu Mures, str. Bolyai, nr. 4, ap. II/B, jud. Mures, cod postal 540064, Romania; unde actul tau va fi supralegalizat în condiții de siguranță.

ACTE NECESARE

COPIE CARTE DE IDENTITATE TITULAR, ACTUL CE URMEAZĂ A FI SUPRALEGALIZAT, ÎN ORIGINAL.

LEGĂTURI EXTERNE

Informații privind supralegalizarea la Ministerul Justiției găsiți: aici ( Siteul Ministerului Justiției) 

Informații privind supralegalizarea la Camera Notarilor găsiți: aici (Siteul Camerei Notarilor)

Informații privind supralegalizarea la M.A.E. găsiți: aici (Siteul M.A.E.)

icon-note
Pentru a putea duce la indeplinire procedura de supralegalizare, clientul are obligatia de a prezenta copia Cartii de Identitate a titularului actului/actelor ce urmeaza a fi supralegalizate.

EnglishDeutschMagyarRomână
WhatsApp chat
× Online pe WhatsApp